Lactatiekundigepraktijk

Ouders die behoefte hebben aan specialistische hulp bij het geven van borstvoeding, zijn bij het Haags Borstvoedingscentrum Vita Nova aan het juiste adres. De lactatiekundige praktijk geeft advies en begeleiding in alle gevallen waarbij borstvoeding niet lijkt te willen lukken.Ook in bijzondere situaties zoals vroeggeboorte, ziekte van moeder of baby en zuigproblemen is de lactatiekundige de aangewezen om bij aan te kloppen.

Ook wanneer in bijzondere situaties het afkolven van moedermelk noodzakelijk is, kunnen ouders bij het Haags Borstvoedingscentrum Vita Nova terecht.
Een handkolf is, indien er problemen zijn in de eerste 6 weken, geen goede optie. De handkolf is niet in staat om de melkproductie op gang te brengen. Vandaar dat wij elektrische kolven verhuren, waarbij uiteraard van advies en begeleiding ten aanzien van het gebruik kan worden geprofiteerd.

Voor verhuur van kolven zijn we 24 uur per dag bereikbaar via 06-54268933. Bij afwezigheid kunt u altijd terecht bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL).
Richtlijnen van UNICEF en WHO

Instellingen voor moeder- en kindzorg moeten zorgen dat:

  • ze een borstvoedingsbeleid op papier hebben dat bekend wordt gemaakt aan alle medewerkers
  • ze alle medewerkers trainen in het toepassen van dat beleid
  • ze alle zwangere vrouwen inlichten over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven
  • ze moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind helpen met borstvoeding geven
  • ze moeders leren hoe zij hun baby moeten aanleggen en hoe ze de melkproduktie in stand kunnen houden, zelfs als moeder en kind gescheiden moeten worden
  • ze pasgeboren baby’s geen ander vocht of andere voeding dan borstvoeding geven, behalve op medisch voorschrift
  • moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven (rooming-in)
  • borstvoeding gegeven wordt wanneer de baby om voeding vraagt (borstvoeding op verzoek)
  • pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt
  • er borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd worden en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden